Facebook Sayfamız  Twitter Sayfamız
Anasayfa - Firma Profili - Referanslar - İletişim
 

Mühendislik Hizmetleri

Ortam Gürültü Ölçümü

Gürültü Yönetmeliği

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönet...

Aydınlatma Ölçümü

ÇALIŞMA ORTAMI AYDINLATMASI

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765

Madde 16- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki,işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında,suni ışıkla yeterli ayd...

Rutubet Nem Ölçümleri

TERMAL KONFOR YASAL MEVZUAT

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765

Madde 13- İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı,işyeri taban yüzeyini...

Termal Konfor Ölçümleri

TERMAL KONFOR YASAL MEVZUAT

 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765

Madde 13- İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı,işyeri taba...

Emisyon Ölçümleri

EMİSYON NEDİR ?

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır. 22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Bu Y...

Topraklama Ölçümleri

İŞLETMELER İÇİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
İş Salığı ve Güvenliği Tüzüğü 

Madde:297,353,354, Topraklama Yönetmeliği Madde:10-1/p)
Elektrik tesisatı ve topraklama sisteminin uygunluğuna dair belge bulunmalıdır. İş yerinin elektrik tesisatı cins ve hacmine göre yetkili elektrikçi tarafından kontrol edilerek elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygunluğu sağlanmalı ve bu uygunluk belgelendirilmelidir. Elektrikle çalışan makine ve tezgahların gövde güvenlik topraklamaları, yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve dire...

 
 
 
Anasayfa Yönetim Sistemleri Gıda Güvenliği İş Güvenliği Çevre Sistemi Mühendislik Hizmetleri İletişim Bilgileri
2013 © fendanismanlik.net - Tüm Hakları Saklıdır. izmir web tasarım